De Nederlandse Portretprijs

Met mijn werk, portret Joost in brons, was ik één van de genomineerde werken voor de eerste Nederlandse Portretprijs!
Selectie van 50 portretten!

Uit een landelijke selectie waren door een vakjury 50 portretten geselecteerd, eerst digitaal, daarna life. Deze waren te zien tijdens een expositie op Paleis Soestdijk van 21 april t/m 15 juli 2017, verlengd t/m 3 september.
Het ging om twee-dimensionale en drie-dimensionale portretten van hedendaagse Nederlandse portretkunstenaars.

De competitie was uitgeschreven door de stichting De Nederlandse Portretprijs (DNP) en is bedoeld om de portretkunst als kunstvorm onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De initiatiefnemers organiseerden eerder twee edities ter promotie van het protret onder de naam ‘Weekend van het portret’. Voor deze promotieweekenden was ook werk van mij geselecteerd. Deze exposities vonden plaats in Loods 6 Amsterdam in 2014 en 2016.

De Stichting Portretprijs is voornemens om het jaar een Portretprijs te organiseren.

Voor meer informatie:
www.portretprijs.nl

 
Tekst catalogus

 
1. Wat is de aanleiding voor het maken van dit portret? 
Dit portret is een vrije keuze.
Ik had de persoon in kwestie al eens eerder geboetseerd en was geboeid geraakt.
Je gaat steeds meer zien, de vormen, de expressie.
De krachtige kop leende zich goed voor verdere studies.
Dit portret is mijns inziens een autonoom beeld dat de gelijkenis overstijgt.


2. Wat is karakteristiek, wat wil je dat in het portret ‘naar voren komt’?
De afgebeelde persoon is iemand uit mijn directe omgeving.
In casu werd ik getroffen door de expressie in de kop en wilde ik de dramatiek daarvan laten zien.
Voor mij is het wezenlijk belangrijk tijdens het boetseerproces de persoon in kwestie persoonlijk te ervaren. Bij de poseersessies worden emotie, sfeer en beleving intuïtief verwerkt.
De structuur en het handschrift zijn een uitvloeisel van de onbewuste keuzes die je tijdens het werk maakt. 
Uiteindelijk wil je dat die structuur en vorm aansluit bij de expressie die je waarneemt, de emotie die je ervaart. Dat het portret een duidelijke uitspraak laat zien.


3. Waarom heb je gekozen voor deze techniek?
Voor een portret werk ik graag in klei omdat je hiermee snel kunt werken. 
Iedere persoon is uniek en roept iets anders op, ‘vraagt’ om een andere aanpak.
Dit portret is los en snel opgezet, een directe reactie op de interactie met de persoon.
De bonkigheid waarmee dit beeld is opgebouwd past bij de stevige persoonlijkheid. 
Het geeft een sterk licht-schaduw spel. Dit versterkt de expressie die wordt ervaren.
Sommige stappen gaan onbewust, andere stappen maak je bewust.
De compactheid van de vorm staat voor kracht, de afsnijding is een bewuste keuze.
De uiteindelijke afwerking moet bij de beleving aansluiten. In dit geval past de onbewerkte bronshuid het beste, brons in de meest pure vorm. Het geeft iets ‘oers’ aan het beeld, het versterkt het robuuste. 
Vorm en beleving komen bij elkaar.