In opdracht

Het werken in opdracht vraagt allereerst om een goede afstemming tussen beide partijen: wat zijn de wensen en verwachtingen, wat is er mogelijk, in welke periode realiseerbaar, e.d.

Als het om een vrije opdracht gaat, zal de ontwerpfase het belangrijkste stadium zijn in het proces naar het uiteindelijke beeld.

Bij portret in opdracht is het voor mij essentieel de persoon, van wie het portret wordt gemaakt, persoonlijk te leren kennen. Bij voorkeur laat ik iemand in ieder geval drie keer komen. In het contact ontdek je een specifieke houding of uitdrukking die belangrijk kan zijn voor de keuze van de opzet van het portret. Naast gelijkenis is vooral het invoelen van de persoonlijkheid heel wezenlijk voor een goed portret. Zo komen sfeer, gevoel en vorm samen.

Naast het poseren van één uur à anderhalf uur per keer maak ik foto’s rondom ter ondersteuning.

De meeste beelden worden afgegoten in brons, maar terracotta of ander materiaal kan ook.

Voor nadere informatie en prijsopgaaf kunt u contact met mij opnemen.

Beschouwing portret ‘Joost’.

Wat is onder meer van invloed op het tot stand komen van een portret?

1. Wat is de aanleiding voor het maken van dit portret?

Dit portret is een vrije keuze.
Ik had de persoon in kwestie al eens eerder geboetseerd en was geboeid geraakt.
Je gaat steeds meer zien, de vormen, de expressie.
De krachtige kop leende zich goed voor verdere studies.
Dit portret is mijns inziens een autonoom beeld dat de gelijkenis overstijgt.

2. Wat is karakteristiek, wat wil je dat in het portret ‘naar voren komt’?

De afgebeelde persoon is iemand uit mijn directe omgeving.
In casu werd ik getroffen door de expressie in de kop en wilde ik de dramatiek daarvan laten zien.
Voor mij is het wezenlijk belangrijk tijdens het boetseerproces de persoon in kwestie persoonlijk te ervaren. Bij de poseersessies worden emotie, sfeer en beleving intuïtief verwerkt.
De structuur en het handschrift zijn een uitvloeisel van de onbewuste keuzes die je tijdens het werk maakt.
Uiteindelijk wil je dat die structuur en vorm aansluit bij de expressie die je waarneemt, de emotie die je ervaart. Dat het portret een duidelijke uitspraak laat zien.

3. Waarom heb je gekozen voor deze techniek?

Voor een portret werk ik graag in klei omdat je hiermee snel kunt werken.
Iedere persoon is uniek en roept iets anders op, ‘vraagt’ om een andere aanpak.
Dit portret is los en snel opgezet, een directe reactie op de interactie met de persoon.
De bonkigheid waarmee dit beeld is opgebouwd past bij de stevige persoonlijkheid.
Het geeft een sterk licht-schaduw spel. Dit versterkt de expressie die wordt ervaren.
Sommige stappen gaan onbewust, andere stappen maak je bewust.
De compactheid van de vorm staat voor kracht, de afsnijding is een bewuste keuze.
De uiteindelijke afwerking moet bij de beleving aansluiten. In dit geval past de onbewerkte bronshuid het beste, brons in de meest pure vorm. Het geeft iets ‘oers’ aan het beeld, het versterkt het robuuste.
Vorm en beleving komen bij elkaar.

Met mijn werk, portret Joost in brons, was ik één van de genomineerde werken voor de eerste Nederlandse Portretprijs!

Een compleet overzicht van waar mijn werk te zien is en was vindt u op de pagina Expositites.

GalerieUitgelicht werk

Gwen | Hoogte: 54cm | Materiaal: gips
M.C. Swanenburg alias Leidse ‘Goeie Mie’ | Hoogte: 63 cm | Materiaal: Aluminium cement
Vormstudie, zelfportret || Materiaal: Gips
Oscura || Hoogte: 42 cm | Materiaal: brons
Eleganza || Hoogte: 28 cm | Breedte: 40 cm | Materiaal: hardsteen
Overgave 2 || Hoogte: 38 cm | Materiaal: brons